‘Respectrum Crematoria B.V. is actief in de Nederlandse en Duitse uitvaartbranche. Wij hebben de ambitie om meerdere, duurzame crematoria te openen. Daarbij willen wij zoveel mogelijk inhoud en betekenis geven aan, wat wij noemen, klantwaardigheid. Dat willen we doen door zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de mensen die nu al hun uitvaartplechtigheid willen bespreken, nabestaanden en uitvaartverzorgers. Waar nodig doen wij dit in nauwe samenwerking met elkaar.’

Bert van der Weide
Algemeen Directeur Respectrum Crematoria B.V.

Hier vindt u berichtgeving over Respectrum Crematoria B.V., over onze crematoria en over onze nieuwbouwprojecten. 

De uitvaartbranche is de afgelopen jaren flink veranderd. Ook de komende jaren blijft de branche volop in beweging. Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de toename in overlijdens de komende decennia. Het CBS voorspelt voor het jaar 2050 een sterftecijfer van 200.000 mensen per jaar, waar dat nu 140.000 mensen per jaar is. Nu al is de trend dat begraven veel duurder wordt, dat het aantal kleine zelfstandige uitvaartondernemers toeneemt en dat de vraag naar crematies stijgt.

Respectrum Crematoria wil vooral op een klantwaardige wijze inspelen op die ontwikkelingen met duurzame crematoria op veelbelovende locaties in Nederland en Duitsland. Een klein, maar ervaren en complementair directieteam en een efficiënte bedrijfsvoering staan daarbij borg voor uitstekende rendementen.